HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Mellom 15 og 20 % av barn og unge i Norge har psykiske plager som påvirker deres funksjonsnivå. Denne utdanningen har som mål å utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov, bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge samt fokusere på barn og ungdoms mestring i og av dagliglivet. Utdanningen er yrkesrettet og praksisnær.

Neste opptak er høsten 2014 ( med forbehold om finansiering).