HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Om HiMoldeX

 

 

1)  Video

Majoriteten av emnene som ligger på himoldeX.no har komplette videoer av forelesningene som ligger åpnet, f.eks. disse åpne emnene.

 

2)  Kursmateriell

For en del emner finner man også komplett kursmateriell. Dermed er notater fra forelesninger, kompendium, øvingsoppgaver, løsningsforslag og annet kursmateriell åpent tilgjengelig for alle.

 

3)  Åpne og lukket

De fleste emner er åpne. Video og kursmateriell er da åpent. Andre emner er lukkede. Dette kan være fordi faglærer ønsker det. 

 

4)  Hele studium

Høsten 2017 kan de første nettstudentene begynne på årsstudium i IT ved Høgskolen i Molde. Se sak i Panorama.

 

5)  Eksamen

For de aller fleste emene må man avlegge eksamen i Molde. Men for emnestudenter, ikke heltidsstudenter, i emene "MAT100 Matematikk" (høst 2016) og "MAT110 Statistikk 1" (vår 2017) kan man avlegge eksamen på over 45 forskjellige steder i Norge.

 

6)  Søk om opptak

Her finner  du mer informasjon om hvordan du søker opptak på våre studier.

a)  Søknad om opptak på års- eller bachelorstudier sendes til samordnaopptak.no med frist 15. april 2017.

b)  Søknadsfrist for emnestudenter er 1. august (høstsemesteret) og 1. desember (vårsemesteret).