HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Informasjonsvideo: Logistikkstudiene ved Høgskolen i Molde