HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

TRA410 Transport og økonomisk utvikling

I første del av kurset gis en innføring i sentrale økonomiske teorier og modeller for sammenhengen mellom transport og økonomisk aktivitet, med en viss vekt på lokalisering av virksomheter.

I andre del av kurset presenteres økonomiske teorier og modeller som mer spesifikt fokuserer på betydningen av transport og transportinfrastruktur. Teoriene og modellene suppleres med erfaringer fra gjennomførte studier på feltet.

Du kan lese mer om emnet i studiehåndboken.