HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SØK700 Internasjonal økonomi og globalisering

Kurset omhandler bl.a. følgende emner:

  • Vekstteorier
  • Fattigdom, folkevekst, og urbanisering
  • Landbrukets betydning for utvikling og miljø
  • Handelsteorier
  • Ressursforbannelsen
  • Arven fra kolonialismen
  • Nyliberalismen, verdensbanken og pengefondet

Les mer om emnet i studiehåndboken.