HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SØK630 International Economics

Kurset tar opp ulike sider ved internasjonal handel og økonomi. Målet er å påvise gevinster ved handel, gi en innføring i investeringer over landegrenser og studere konkurranseaspekter for å ta de mest sentrale temaene vi tar sikte på å gå gjennom i kurset. Pensum vil være engelskspråklig da det inngår i tilbudet som gis til utvekslingsstudenter i Molde. Norskspråklig lærebok er tilgjengelig som støttelitteratur, ev. som hovedlitteratur for studentene i Ålesund.