HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SØK200 Mikroøkonomi

Emnet gir en innføring i viktige mikroøkonomiske emner og oppøver evnen til systematisk analyse av økonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller. Det legges også vekt på å drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på aktiviteten i økonomien gjennom sin økonomiske politikk.

For tiden kjøres "SØK200 Mikroøkonomi" som et prosjekt for å teste mulighetene for å lukke emner. Slike lukkede emner vil kun være tilgjengelig for studenter som har meldt seg opp i emnet. Øvrige fag på hiMoldeX er helt åpne.

Les mer om emnet i studiehåndboken.