HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging

Kurset gir en innføring i grunnleggende kvantitative emner innenfor logistikk, som:

  • prognoser
  • produksjonsplanlegging
  • lagerstyring

Kandidaten skal ved fullført kurs:

  • Ha kunnskap om de viktigste kvantitative modellene for lagerstyring og produksjonsplanlegging, inkludert EOQ (Economic Order Quantity) - modellen
  • Forstå MRP (Materials Requirement Planning) – logikk og kunne utføre MRP-beregninger
  • Kunne benytte enkle prognosemetoder som glidende gjennomsnitt og eksponensiell glatting
  • Ha basiskunnskap om ulike produksjonsfilosofier som Lean, Just In Time (JIT) og Theory of Constraints

 Les mer om emnet i studiehåndboken.