HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

MAT110 Statistikk 1

I dagens informasjonssamfunn har vi en formidabel tilgang på data, også mye numeriske data, og det er viktig å kunne bruke og forstå tallene på en fornuftig måte. "MAT110 Statistikk 1" er en introduksjon til fundamentale konsept og metoder i statistikk, vitenskapen å trekke konklusjoner fra talldata.

Se følgende VIDEO som viser visualisering av data og hvordan man kan forstå dem.

Studentene ved Høgskolen i Molde som skal ha dette kurset er blant annet studenter innenfor følgende studieretninger:

  • økonomi og administrasjon
  • revisjon
  • logistikk
  • Sport Management

Både eksemplene i kompendiet i dette kurset og de tilhørende øvingsoppgavene preges av disse disiplinene. Det betyr at eksemplene i kompendiet og tematikken i øvingsoppgavene er i stor grad motivert ut fra disse studieretningene. Dette for å illustrere relevansen av statistikk i disse sammenhengene.

Les mer om emnet i studiehåndboken.