HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling

Læringsutbytte

Kandidaten skal ved fullført kurs ha kunnskap om:

 • Innkjøpets rolle i en bedrift
 • Innkjøpsprosessen
 • Gjennomføring av anskaffelser i bedriftsmarkedet
 • Ledelsesaspektet ved innkjøpsfunksjonen

Innhold

Følgende tema omhandles:

 • Innkjøpets rolle i bedriftens verdikjede
 • Industriell kjøpsadferd
 • Innkjøpsprosessen
 • Forhandlinger
 • Innkjøpstrategier
 • Leverandøranalyser
 • Organisering av innkjøpsaktiviteter

Du kan lese mer om emnet i studiehåndboken.