HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR600 Bacheloroppgave

Studenten skal etter kurset:

  • Kunne formulere en forskbar problemstilling
  • Kunne velge relevante teorier og metoder for å analysere og diskutere en valgt problemstilling
  • Kunne planlegge og gjennomføre en datainnsamling
  • Kunne formulere seg godt skriftlig
  • Kunne vise selvstendighet i arbeidet med faglig analyse

Bacheloroppgaven skal gi studentene muligheter til å arbeide med en større oppgave over en lengre tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i sammenheng. Oppgaven må gjerne være knyttet til eksterne oppdragsgivere, men kan også utføres internt.

 Les mer om emnet i studiehåndboken.