HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR305 Sportsøkonomi

Kurset gir en generell innføring i sportsøkonomi.

Sportsøkonomi behandler økonomisk teori knyttet til idrett. Her står udrettens særegenheter som "Uncertainty of outcome"og balansert konkurranse sentralt.

Følgende teamer behandles:

  • Etterspørsel etter sportsproduktet
  • Optimale billettpriser herunder optimal prisdiskriminering
  • Marginalinntekstmodellen
  • Eksterne virkninger i idretten
  • Enkle spillteoretiske modeller
  • Idrettens arbeidsmarked - spillerlønninger
  • "Competitive Balance"

Dersom du er lei av å høre at fotballspillere tjener for mye eller at idrett er for idioter. Ta dette kurset og lær om hvor kompleks idretten og idrettens økonomi faktisk er. Sportsøkonomi er en av de sterkest voksende disipliner i moderne økonomisk teori. Forkunnskaper innen mikroøkonomi er en fordel, men ingen betingelse.