HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR101 Prestasjonspsykologi I

  • Innføring i psykologi
  • Innføring i prestasjonspsykologi
  • Nevropsykologi, fysiologi og prestasjon
  • Emosjoner og prestasjoner
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse