HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BSK200 Beredskapsanalyse

Emnet omfatter:

  • beredskapsanalyse
  • dimensjonering av beredskap

Beredskapsanalysen skal gi oversikt over hva som er nødvendige tiltak hvis den enkelte risiko inntreffer, med hensyn til utstyr, mannskap og organisering.