HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BSK120 Risiko- og sårbarhetsanalyse

"BSK120 Risiko- og sårbarhetsanalyse" er en del av "Årstudium i beredskapsledelse". Dette studiet er et betalstudium. Derfor er kursinnholdet lukket.

Kurset skal gi studentene innføring i ulike metoder for risiko og sårbarhetsanalyser både med hensyn til kvalitative og kvantitative metoder/vurderinger. Som andre analyseverktøy er data inn avgjørende for kvaliteten på data ut. Kurset vil gi studentene innblikk i hvor de kan finne data, hvordan samle data selv, hvordan vurdere kvaliteten på slike data og tilsutt benytte seg av ulike data i egne analyser. Kurset vil gi studentene innføring i statistisk metode for kvantitative risikovurderinger og bruk/produksjon av historiske/statistiske data. Under kurset skal studentene lære seg å bruke programvare for risiko- og beredskapsanalyse til å løse oppgaver. Kurset skal også gi studentene innsikt i risikoreduserende tiltak.