HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BØK715 Risikostyring

Kurset viderefører "BØK705 Investering og finansiering" og skal dekke risikostyring i finansielle institusjoner, energi- og havbruksselskaper og selskaper som har internasjonale tilknytninger og behandler valuta.

Kursets vil ta for seg:

  • Klassisk kapitalmarkedsteori med behandling av kapitalkostnad under varierende gjeldsandel og dividendepolitikk
  • Utvidet kapitalmarkedsteori og opsjonsteori
  • Asymmetrisk informasjon med kobling til interessent- og intensivkonflikter
  • Internasjonal finansiering med risikomåling og-styring
  • Oppkjøp- og fusjoner og empiriske analyser i ulike kurstemaer behandles underveis både underveis og i egne punkter i kurset.

Du kan lese mer om emnet i studiehåndboken.