HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BØK710 Operasjonsanalytiske emner

Emnet tar sikte på å gi en inngående kunnskap i optimeringsteknikker brukt i forskjellige bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Foruten å ta opp ulike optimeringsteknikker, integreres tema som er relevante i andre kurs, samt bruk av avansert programvare for optimering og beslutningsstøtte.

Studentene skal kunne analysere varierte komplekse problemstillinger, identifisere relevante optimeringsteknikker og anvende egnet programvare for å løse ulike oppgaver, samt kunne evaluere og presentere alternative løsninger.

Les mer om emnet i studiehåndboken.