HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BØK620 Finansregnskap og verdsettelse

Emnet gir innsikt i teori og praktisk anvendelse av verdsettingsmodeller som er sentrale i innenfor regnskap og revisjon. I tillegg gir det grunnlag for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundament for finansregnskapet, med en utdyping av transaksjonsbasert kontra verdibasert rapportering. Disse temaene tas opp:

- beregning av avkastningskrav
- ulike verdsettingsmodeller
- usikkerhet i verdsetting
- verdsetting i oppkjøpstransaksjoner og betydningen av hvordan oppkjøpet organiseres (konserndannelse, fusjon og innmatskjøp)
- ulike modeller for resultatmåling og kapitalopprettholdelse under prisstigning
- verdibasert regnskap for ulike typer av investeringer (IFRS-regler)
- verdibasert kostnadsmåling og kapitalopprettholdelse
- analyse (rentabilitetsberegninger) med utgangspunkt i verdijusterte regnskaper