HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død

Studiet skal kvalifisere til reflekterte praktikere med høy yrkesetisk standard og samhandlingskompetanse som kan bidra til å øke kvaliteten på pleie, omsorg og behandling av alvorlig syke, og døende når disse er innlagt i sykehus, sykehjem eller er pasienter i hjemmesykepleien. Studiet skal bidra til utvikling av samhandlingskompetanse.

Neste opptak er høsten 2014.