HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Alle videoer

Emnekode Tittel Dato
ADM100 Forelesning: ADM100 Forelesning _11/20/2017 2017-11-20
ADM100 Forelesning: ADM100 Forelesning _11/13/2017 2017-11-13
ADM100 Forelesning: ADM100 Forelesning _11/13/2017 2017-11-13
ADM100 Forelesning: Makt, konflikt og omgivelsene 2017-11-06
ADM100 Forelesning: Omgivelsene + hvordan svare på en eksamensopgave 2017-11-06
ADM100 Forelesning: Kultur 2017-10-30
ADM100 Forelesning: Makt og konflikt 2017-10-30
ADM100 Forelesning: Struktur - casegjennomgang 2017-10-23
ADM100 Forelesning: Struktur 2017-10-23
ADM100 Forelesning: 014 Persepsjon 2.2 2017-10-12
ADM100 Forelesning: 013 Persepsjon 1.2 2017-10-12
ADM100 Forelesning: 011 Emosjoner 1.2 2017-10-10
ADM100 Forelesning: 012 Emosjoner 2.2 2017-10-10
ADM100 Forelesning: Kommunikasjon 2017-10-09
ADM100 Forelesning: Kommunikasjon 2017-10-09
ADM100 Forelesning: Strategi og effektivitet i organisasjoner 2017-09-25
ADM100 Forelesning: Strategi og effektivitet i organisasjoner 2017-09-25
ADM100 Forelesning: Jobbholdninger, arbeidsmiljø og gruppepsykologi 2017-09-18
ADM100 Forelesning: Jobbholdninger, arbeidsmiljø og gruppepsykologi 2017-09-18
ADM100 Forelesning: Motivasjon 2017-09-11
ADM100 Forelesning: Motivasjon 2017-09-11
ADM100 Forelesning: Organisasjoner – bokens overordnede perspektiv 2017-08-28
ADM100 Forelesning: Organisasjoner – bokens overordnede perspektiv 2017-08-28
ADM100 Forelesning: 031 Oppsummering 2.3 2016-11-24
ADM100 Forelesning: 032 Oppsummering 3.3 2016-11-24
ADM100 Forelesning: 030 Oppsummering 1.3 2016-11-24
ADM100 Forelesning: ADM100 Forelesning_11/23/2016 2016-11-23
ADM100 Forelesning: 028 Oppsummering på øvingsoppgaver. 2016-11-21
ADM100 Forelesning: 026 Beslutningsprosesser, problemløsning og kreativitet 1.2 2016-11-21
ADM100 Forelesning: 027 Beslutningsprosesser, problemløsning og kreativitet 2.2 2016-11-21
ADM100 Forelesning: 025 Oppsummering på øvingsoppgaver 2016-11-14
ADM100 Forelesning: 023 Organisasjon og omgivelser 1.2 2016-11-14
ADM100 Forelesning: 024 Organisasjon og omgivelser 2.2 2016-11-14
ADM100 Forelesning: 021 Makt og konflikter i organisasjoner 1.2 2016-11-07
ADM100 Forelesning: 022 Makt og konflikter i organisasjoner 2.2 2016-11-07
ADM100 Forelesning: 019 Organisasjonskultur 1.2 2016-10-31
ADM100 Forelesning: 020 Organisasjonskultur 2.2 2016-10-31
ADM100 Forelesning: 017 Organisasjonstruktur 1.2 2016-10-24
ADM100 Forelesning: 018 Organisasjonsstruktur 2.2 2016-10-24
ADM100 Forelesning: 015 Kommunikasjon 1.2 2016-10-17
ADM100 Forelesning: 016 Kommunikasjon 2.2 2016-10-17
ADM100 Forelesning: 009 Oppgaver, teknologi, mål og effektivitet 1.2 2016-09-26
ADM100 Forelesning: 010 Oppgaver, teknologi, mål og effektivitet 2.2 2016-09-26
ADM100 Forelesning: 007 Grupper og TEAM 1.2 2016-09-19
ADM100 Forelesning: 008 Grupper og TEAM 2.2 2016-09-19
ADM100 Forelesning: 005 Jobbholdninger og psykososialt arbeidsmiljø 1.2 2016-09-12
ADM100 Forelesning: 006 Jobbholdninger og psykososialt arbeidsmiljø 2.2 2016-09-12
ADM100 Forelesning: 004 Motivasjon 2.2 2016-09-05
ADM100 Forelesning: 003 Motivasjon 1.2 2016-09-05
ADM100 Forelesning: 002 Forelesning 1.2. Introduksjon og organisasjonspsykologi 2016-08-29

Sider