HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videre- og etterutdanning

Se informasjonsvideo om videre- og etterutdanning (21. sek.) av EUV-leder Geir Arne Svenning.

Høgskolen i Molde arrangerer etter- og videreutdanning, kurs og seminarer. Dette koordineres av Enhet for utadrettet virksomhet (EUV). Kursene lages i samarbeid med våre oppdragsgivere og tilpasses målgruppene. Tilbudene som settes i gang er innen høgskolens fagområder og arrangeres enten ved høgskolen eller andre steder regionalt eller nasjonalt.

Kontakt oss på euv@hiMolde.no

Årsstudium i beredskapsledelse:

EUV tilbyr også årsstudium i beredskalpsledelse. Dette studiet er et betalstudie. Derfor er kursinnholdet lukket.

Se informasjonsvideo (26. sek.) om dette årsstudiet ved Geir Arne Svenning.

Les i studiehåndboken for mer informasjon om våre studier.