HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Vernepleie

Vernepleieryrket gir deg muligheter til å bidra til at mennesker med funksjonsvansker kan oppnå større grad av selvstendighet og livskvalitet. Gjennom målrettet stimulering og opplæring, ønsker vi å legge til rette for selvbestemmelse, deltakelse og mestring av dagliglivet. Vernepleierens oppgave kan også være å forebygge funksjonsvansker. Samarbeidsferdigheter er viktig både i utdanning og i yrkesutøvelse. Som vernepleier vil du arbeide for å ivareta brukernes ulike behov.

I tillegg til bachelorstudiet i vernepleie tilbyr vi en rekke tverrfaglige videreutdanninger og mastergrad i helse- og sosialfag. Felles for alle disse er at de er deltidsstudier med opptak annenhvert år, neste gang høsten 2014.

Vernepleiefag med kursmateriell blir lagt ut høsten 2013.

Les i studiehåndboken for mer informasjon om våre studier.