HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Master i helse- og sosialfag

Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse og sosialsektoren innenfor somatisk- og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskningen av det direkte arbeidet med pasienter og brukere, pårørende og sosiale nettverk. Studiet er organisert som et deltids studium over fire år. Den første delen består av fire ulike videreutdanninger, som utgjør studiets første del.

  • Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
  • Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
  • Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død
  • Videreutdanning i psykisk helsearbeid
  • Neste opptak til veiederutdanninger og master 2. del er høsten 2014.