HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Lukkede emner

Det er 48 lukkede emner på HiMoldeX.
Kodesorter i synkende rekkefølge Navn Foreleser Semester
ADM100 Organisasjon 1 Julie Gulla-Pettersen Våren 2018
ADM300 Foretaksstrategi Roar Lervik Våren 2018
BSK105 Innføring i samfunnssikkerhet Geir Arne Svenning Tidligere
BSK120 Risiko- og sårbarhetsanalyse Geir Arne Svenning Tidligere
BSK200 Beredskapsanalyse Geir Arne Svenning Tidligere
BSK210 Beredskapslogistikk Geir Arne Svenning Tidligere
BSK220 Beredskapsorganisering og skadestedsledelse Geir Arne Svenning Tidligere
BØK205 Økonomistyring og regnskap Knut Peder Heen Våren 2018
BØK205K Økonomistyring og regnskap Lars Georg Backer Tidligere
BØK300 Finansiell og økonomisk styring Knut Peder Heen Våren 2018
BØK311 Investering og finansiering Lars Georg Backer Tidligere
IBE102 Webutvikling Ketil Danielsen Tidligere
IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon Anne Karin Wallace Tidligere
IBE201 Informasjonsbehandling Håkon Bentsen Tidligere
IBE211 Databaser Ketil Danielsen Tidligere
IDA715 Discrete Event Simulation Ketil Danielsen Tidligere
IDR100 Sport Organization and Management 1 Solveig Straume Tidligere
IDR105 Sport, media og journalistikk Odd Roar Lange Tidligere
IDR302 Leadership in Performance Org. Birnir Egilsson Våren 2018
IDR303 International Business of Sport Christos Anagnostopoulos Tidligere
IDR501 Idrettens organisering og ledelse I Christos Anagnostopoulos Våren 2018
IDR710 Philosophy of Science and Research Methods Solveig Straume Tidligere
IDR803 Seminars in Football Management Geir Oterhals Tidligere
IDR805 Sport and Event Marketing Geir Oterhals Tidligere
INDINT1 Industrielt Internett Geir Arne Svenning Tidligere
JUR540 Innføring i internasjonal rett Georg Inge Iversen Panzer Våren 2018
JUR710 Contract Law Georg Inge Iversen Panzer Våren 2018
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling Geir Arne Svenning Våren 2018
LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN Alf Reistad Tidligere
LOG708 Applied Statistics with SPSS Halvard Arntzen Tidligere
LOG711 Supply Chain Management I Falko Müller Våren 2018
LOG713 Models for Production Management Lars Magnus Hvattum Våren 2018
LOG733 Exact Optimization Methods in Logistics Lars Magnus Hvattum Våren 2018
LOG734 Heuristics in Analytics Lars Magnus Hvattum Våren 2018
LOG765 Project Planning and Control Judith Ann Molka-Danielsen Våren 2018
MAT210 Statistikk 2 Halvard Arntzen Tidligere
PET401 Nettverk og kontraktsinngåelse Geir Arne Svenning Tidligere
SCM110 Innføring i SCM Høgskolen i Molde Tidligere
SYK1 Bachelor i sykepleie - 1. år Høgskolen i Molde Tidligere
SYK2 Bachelor i sykepleie - 2. år Høgskolen i Molde Tidligere
SYK3 Bachelor i sykepleie - 3. år Høgskolen i Molde Tidligere
TRA310 Transportøkonomi Johan Holmgren Våren 2018
TRA410 Transport og økonomisk utvikling Olav Hauge Våren 2018
TRA420 Godstransport og lagerteknologi Terje Bach Tidligere
TRA816 Maritime Transportation Harald Martin Hjelle Våren 2018
TRA820 Air Transport Economics Svein Bråthen Tidligere
VBU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Helene Hoemsnes Tidligere
VPH Videreutdanning i psykisk helsearbeid Stål Bjørkly Tidligere