HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Lukkede emner

Det er 47 lukkede emner på HiMoldeX.
Kodesorter i synkende rekkefølge Navn Foreleser Semester
ADM100 Organisasjon 1 Julie Gulla-Pettersen Våren 2017
ADM300 Foretaksstrategi Roar Lervik Våren 2017
BSK105 Innføring i samfunnssikkerhet Geir Arne Svenning Tidligere
BSK120 Risiko- og sårbarhetsanalyse Geir Arne Svenning Tidligere
BSK200 Beredskapsanalyse Geir Arne Svenning Tidligere
BSK210 Beredskapslogistikk Geir Arne Svenning Tidligere
BSK220 Beredskapsorganisering og skadestedsledelse Geir Arne Svenning Tidligere
BØK205 Økonomistyring og regnskap Knut Peder Heen Våren 2017
BØK205K Økonomistyring og regnskap Lars Georg Backer Tidligere
BØK300 Finansiell og økonomisk styring Knut Peder Heen Våren 2017
BØK311 Investering og finansiering Lars Georg Backer Tidligere
IBE102 Webutvikling Ketil Danielsen Våren 2017
IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon Anne Karin Wallace Våren 2017
IBE201 Informasjonsbehandling Håkon Bentsen Tidligere
IBE211 Databaser Ketil Danielsen Våren 2017
IDA715 Discrete Event Simulation Ketil Danielsen Tidligere
IDR100 Sport Organization and Management 1 Solveig Straume Tidligere
IDR105 Sport, media og journalistikk Odd Roar Lange Våren 2017
IDR302 Leadership in Performance Org. Birnir Egilsson Våren 2017
IDR303 International Business of Sport Christos Anagnostopoulos Tidligere
IDR501 Idrettens organisering og ledelse I Christos Anagnostopoulos Våren 2017
IDR710 Philosophy of Science and Research Methods Solveig Straume Tidligere
IDR803 Seminars in Football Management Geir Oterhals Tidligere
IDR805 Sport and Event Marketing Geir Oterhals Våren 2017
INDINT1 Industrielt Internett Geir Arne Svenning Tidligere
JUR710 Contract Law Georg Inge Iversen Panzer Våren 2017
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling Geir Arne Svenning Våren 2017
LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN Alf Reistad Tidligere
LOG708 Applied Statistics with SPSS Halvard Arntzen Tidligere
LOG713 Models for Production Management Lars Magnus Hvattum Våren 2017
LOG733 Exact Optimization Methods in Logistics Lars Magnus Hvattum Våren 2017
LOG734 Heuristics in Analytics Lars Magnus Hvattum Våren 2017
LOG765 Project Planning and Control Judith Ann Molka-Danielsen Våren 2017
LOG770 Cost Engineering in Projects Steinar Kristoffersen Tidligere
MAT210 Statistikk 2 Halvard Arntzen Tidligere
PET401 Nettverk og kontraktsinngåelse Geir Arne Svenning Tidligere
SCM110 Innføring i SCM Høgskolen i Molde Våren 2017
SYK1 Bachelor i sykepleie - 1. år Høgskolen i Molde Tidligere
SYK2 Bachelor i sykepleie - 2. år Høgskolen i Molde Tidligere
SYK3 Bachelor i sykepleie - 3. år Høgskolen i Molde Tidligere
TRA310 Transportøkonomi Johan Holmgren Våren 2017
TRA410 Transport og økonomisk utvikling Olav Hauge Våren 2017
TRA420 Godstransport og lagerteknologi Terje Bach Tidligere
TRA816 Maritime Transportation Harald Martin Hjelle Våren 2017
TRA820 Air Transport Economics Svein Bråthen Våren 2017
VBU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Helene Hoemsnes Tidligere
VPH Videreutdanning i psykisk helsearbeid Stål Bjørkly Tidligere