HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Kortvideo: 606 Renteformel K_n og nåverdi K_0