HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Kortvideo: 201 Plott av lineær funksjon, verditabell