HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Kortvideo: 113 2. gradsligning, ABC-formel