HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Emner

Det er total 96 emner på HiMoldeX.
Kode Navn Forelesersorter i synkende rekkefølge
IBE115 Serverdrift Hans Fredrik Nordhaug
EVM710 Event Logistics Kjetil Kåre Haugen
IDR305 Sportsøkonomi Kjetil Kåre Haugen
IDR720 Introduction to Sport and Event Economics Kjetil Kåre Haugen
IBE110 Informasjonsteknologi Kai A Olsen
IBE151 Praktisk programmering Kai A Olsen
MAT110 Statistikk 1 Per Kristian Rekdal
MAT100 Matematikk Per Kristian Rekdal
MAT001 Forkurs i matematikk Per Kristian Rekdal
BØK710 Operasjonsanalytiske emner Rasmus A Rasmussen
LOG530 Distribusjonsplanlegging Rasmus A Rasmussen
VBU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Helene Hoemsnes Lukket
IDR315 Klubbledelse Kjell Marius Herskedal
IDR100 Sport Organization and Management 1 Solveig Straume Lukket
IDR600 Bacheloroppgave Solveig Straume
IDR710 Philosophy of Science and Research Methods Solveig Straume Lukket
IBE102 Webutvikling Ketil Danielsen Lukket
IBE211 Databaser Ketil Danielsen Lukket
IDA715 Discrete Event Simulation Ketil Danielsen Lukket
IBE430 Forretningsprosesser og ERP Bjørn Jæger
IDR101 Prestasjonspsykologi I Geir Oterhals
IDR805 Sport and Event Marketing Geir Oterhals Lukket
IDR803 Seminars in Football Management Geir Oterhals Lukket
IDR200 Treningslære 1 Geir Oterhals
IDR300 Treningslære II Geir Oterhals
LOG722 Inventory Management Arild Hoff
LOG502 Styringsmodeller i logistikk Ia Arild Hoff
LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse Arild Hoff
IDR000 Sport Management og Idrett Oskar Solenes
IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon Anne Karin Wallace Lukket
BØK500 Revisjon Eddie Flatmo Rekdal
BØK610 Finansregnskap 3 Eddie Flatmo Rekdal
BØK715 Risikostyring Per Bjarte Solibakke
BØK730 Econometrics Per Bjarte Solibakke
LOG501 Styringsmodeller i logistikk Asmund Olstad
LOG708 Applied Statistics with SPSS Halvard Arntzen Lukket
MAT210 Statistikk 2 Halvard Arntzen Lukket
JUR710 Contract Law Georg Inge Iversen Panzer Lukket
ADM620 Etikk Georg Inge Iversen Panzer
SCM300 Survey Design Judith Ann Molka-Danielsen
IDA725 Project Management Judith Ann Molka-Danielsen
TRA816 Maritime Transportation Harald Martin Hjelle Lukket
SØK710 Industrial Organization Arild Hervik
DIV000 Diverse videoer Høgskolen i Molde
SCM110 Innføring i SCM Høgskolen i Molde Lukket
SYK2 Bachelor i sykepleie - 2. år Høgskolen i Molde Lukket
SYK1 Bachelor i sykepleie - 1. år Høgskolen i Molde Lukket
SYK3 Bachelor i sykepleie - 3. år Høgskolen i Molde Lukket
STUD001 Studieteknikk Høgskolen i Molde
ADM705 Research methods and proposal Heidi Hogset
SØK700 Internasjonal økonomi og globalisering Heidi Hogset
SØK712 Miljø og ressursøkonomi Heidi Hogset
SØK630 International Economics Olav Hauge
SØK100 Makroøkonomi Olav Hauge
SØK701 Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger Olav Hauge
SØK640 Internasjonal handel Olav Hauge
LOG610 Internasjonal logistikk Olav Hauge
SAF200 Komparativ politikk Beinta i Jakupsstovu
BSK220 Beredskapsorganisering og skadestedsledelse Geir Arne Svenning Lukket
BSK210 Beredskapslogistikk Geir Arne Svenning Lukket
BSK105 Innføring i samfunnssikkerhet Geir Arne Svenning Lukket
BSK200 Beredskapsanalyse Geir Arne Svenning Lukket
BSK120 Risiko- og sårbarhetsanalyse Geir Arne Svenning Lukket
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling Geir Arne Svenning Lukket
PET401 Nettverk og kontraktsinngåelse Geir Arne Svenning Lukket
INDINT1 Industrielt Internett Geir Arne Svenning Lukket
TRA700 Transportation Infrastructure Assessment Svein Bråthen
TRA820 Air Transport Economics Svein Bråthen Lukket
TRA410 Transport og økonomisk utvikling Svein Bråthen Lukket
SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging Bård Inge Pettersen
BØK716 Decisions under Uncertainty Kai Erik Dahlen
TRA420 Godstransport og lagerteknologi Terje Bach Lukket
LOG206 e-Business Deodat Edward Mwesiumo
JUR204 Idrettsjuss Odd Anders Bøyum-Folkeseth
VPH Videreutdanning i psykisk helsearbeid Stål Bjørkly Lukket
TRA310 Transportøkonomi Johan Holmgren Lukket
LOG770 Cost Engineering in Projects Steinar Kristoffersen Lukket
IDA710 Business processes and information modelling Steinar Kristoffersen
LOG765 Project Planning and Control Steinar Kristoffersen Lukket
IDR302 Leadership in Performance Org. Birnir Egilsson Lukket
ADM205 Organisasjon 2 Frank Robert Lien
LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN Alf Reistad Lukket
BØK205K Økonomistyring og regnskap Lars Georg Backer Lukket
BØK311 Investering og finansiering Lars Georg Backer Lukket
BØK300 Finansiell og økonomisk styring Knut Peder Heen Lukket
BØK205 Økonomistyring og regnskap Knut Peder Heen Lukket
ADM300 Foretaksstrategi Roar Lervik Lukket
LOG713 Models for Production Management Lars Magnus Hvattum Lukket
LOG733 Exact Optimization Methods in Logistics Lars Magnus Hvattum Lukket
IDR303 International Business of Sport Christos Anagnostopoulos Lukket
IDR501 Idrettens organisering og ledelse I Christos Anagnostopoulos Lukket
SØK200 Mikroøkonomi Erik Langelo
IDR105 Sport, media og journalistikk Odd Roar Lange Lukket
SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder Axel Patrick Merkel
ADM100 Organisasjon 1 Julie Gulla-Pettersen Lukket
IBE201 Informasjonsbehandling Håkon Bentsen Lukket