HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

VPH Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Aggresjon og vold: Teori, måling og utredning av risiko (del1 – 8)
Følgende temaer dekkes:
-          Om sårbarhet og aggresjon
-          Diagnoser som risikofaktor
-          Stoffmisbruk som risikofaktor
-          Risiko for residiv hos drapsmenn med psykiske lidelser
-          Hallusinasjoner som risikofaktor
-          Vrangforestillinger som risikofaktor
 
Aggresjon og vold: Terapi og risikohåndtering (del 1-4)
Følgende temaer dekkes:
 
-     Utforming og iverksetting av risikohåndteringsstrategier basert på  
       individuelle analyser av nettverk, ressurser, forvarsel og sårbarhetsfaktorer
-     Strategier overfor grensesetting som risikofaktor i behandlingsforløpet
-          Strategier overfor stoffmisbruk som risikofaktor etter utflytting
-           Kommunikasjon av risikoanalyser og risikohåndteringsstrategier til andre ledd i
          behandlingskjeden
 
 
Kognitiv terapi ved psykosetilstander
 
Avgrensing av psykotiske tilstander
Tre psykoseparadigmer
Faser i terapiforløpet ved psykose
Kort om styrking av selvbilde
Kasusformulering og behandlingsprosedyre
Kasusillustrasjon