HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

VBU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Studiet fokuserer på mennesker i alderen 0-23 år og har tre hovedmål:

  • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov.
  • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene.
  • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning.

Utdanningen skal gi økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Utdanningen skal blant annet utvikle ferdigheter i å identifisere og intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet.

Utdanningen skal også gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og ungdoms psykiske helse og utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges familie og sosiale nettverk.

Les mer om emnet i studiehåndboken.