HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i TRA420 Godstransport og lagerteknologi

Type Tema Dato
Forelesning V2016-TRA420-011-Transport og Miljø 2016-04-05
Forelesning V2016-TRA420-010-Flytransport 2016-04-04
Forelesning V2016-TRA420-009-Veitransport 2016-04-01
Forelesning V2016-TRA420-008-Jernbanetransport 2016-03-03
Forelesning V2016-TRA420-007-Sjøtransport 2016-02-28
Forelesning V2016-TRA420-006-Lagerteknikk 2016-02-18
Forelesning V2016-TRA420-Kompendium i godstransport - Del 1 (kapittel 1 og 2) 2016-02-12
Forelesning V2016-TRA420-005-Håndteringsutstyr 2016-02-11
Forelesning V2016-TRA420-004-Emballasje 2016-02-07
Forelesning V2016-TRA420-003-Gods 2016-01-31
Forelesning 002 Distribusjon 2016-01-23
Forelesning 001 Innledning logistikkbegreper 2016-01-15
Forelesning 000 Informasjon 2016-01-15