HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SYK2 Bachelor i sykepleie - 2. år

Bachelorstudiet i sykepleie er en helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning som bygger på Forskrift til Rammeplan for sykepleierutdanningen. Se nærmere beskrivelse på høgskolens nettsider for bachelor i sykepleie.

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng. Sykepleierens kompetanse bygger på en integrasjon av teori- og kliniske studier. Studieprogrammets teori og kliniske studier ved Høgskolen i Molde bygger på hovedemnene som er beskrevet i Rammeplan for sykepleierutdanning:

  • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag - inkludert praksisstudier: 33 stp
  • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - inkludert praksisstudier: 72 stp
  • Medisinske og naturvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier: 45 stp
  • Samfunnsvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier: 30 stp

Les mer om studiet i studiehåndboken.