HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SØK712 Miljø og ressursøkonomi

Blant emnene som blir dekket er:

  • Virkemidler til bruk mot utslipp av miljøfarlige stoffer
  • Eksterne effekter/kostnader
  • Pigou-avgifter, kvoter og direkte reguleringer
  • Verdsetting av miljøgoder
  • Konflikt mellom hensynet til miljøvern og hensynet til økonomisk vekst
  • Analysemetoder brukt i miljøøkonomien
  • Begrepet ”bærekraftig utvikling”
  • Internasjonale politiske prosesser og avtaler knyttet til sentrale miljøproblemer
  • Konkrete eksempler på miljøproblemer, miljøpolitikk og tiltak

Les mer om emnet i studiehåndboken.