HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i SØK640 Internasjonal handel

Type Tema Dato
Forelesning Ei oppsummering om norsk tilknyting til ein felles valuta i EU 2017-05-11
Forelesning Kva påverkar modellane, korleis endrar modellane seg og kvifor regulerer land handelen 2017-05-11
Forelesning Brief summary in Norwegian/Oppsummering på norsk - same førelesing som gjekk på engelsk 2017-05-11
Forelesning Trade regulations, the Norwegian Infant industry experience and GGLL-schedule 2017-05-08
Forelesning Model analysis - what effects the different trade models 2017-05-08
Forelesning The international trade modelling - a brief summary of the course 2017-05-08
Forelesning Some facts that may explain why Hungary still is not an EMU member state 2017-04-24
Forelesning More about the Hungarian experience as an EU member state 2017-04-24
Forelesning Facts about Hungary and their EU history so far 2017-04-24
Forelesning More about the common currency - a brief update and a guest lecture by two visitors from Hungary 2017-04-24
Forelesning Major concerns about a common currency within the EU 2017-04-03
Forelesning Euro - the common currency and its history 2017-04-03
Forelesning EU - the European experience 2017-04-03
Forelesning International banking system - the need for security 2017-03-27
Forelesning The international banking system 2017-03-27
Forelesning Chapter 20 - Globalization, opportunities and crisis 2017-03-27
Forelesning The Chinese system - why do they choose a fixed rate system 2017-03-20
Forelesning Fixed or floating currency systems 2017-03-20
Forelesning The international monetary system - the history 2017-03-20
Forelesning Anti-globalization and labour standards 2017-03-13

Sider

For å se alle videoene for et spesifikt semester, velg riktig år og "Alle" for antall videoer per side - se øverst på denne siden.