HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SØK640 Internasjonal handel

Etter endt kurs skal studenten:

  • Kunne forklare hvorfor land handler med hverandre 
  • Kunne definere hva som forstås med komparative fortrinn 
  • Kunne presentere ulike ulike handelsmodeller 
  • Ved hjelp av analytiske modeller å forklare hvordan handelsmønster skapes og utvikles
  • Kunne identifisere faktorer som forklarer utviklingen i handelsmønster 
  • Kunne påvise sammenhenger mellom bytteforhold og handelsmønster
  • Kunne drøfte effekter av ulike typer handelspolitikk
  • Kunne drøfte hvordan ulike handelspolitiske påvirker handelen
  • Kunne påvise vinnere og tapere når en stat velger å sette inn handelspolitiske tiltak

Les mer om emnet i studiehåndboken.