HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SØK100 Makroøkonomi

Kurset har som formål å gi en innføring i:

  • viktige makroøkonomiske emner
  • oppøve evnen til systematisk analyse av økonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller.

Det legges vekt på å drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på aktiviteten i økonomien gjennom sin økonomiske politikk.

Les mer om emnet i studiehåndboken.