HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder

Emnet SCM500 dekker følgende tema:

  • Internasjonale varestrømmer.
  • Innføring i teori rundt internasjonal handel.
  • Introduksjon til internasjonal logistikk og Supply Chain Management.
  • Leverings- og betalingsbetingelser.
  • Internasjonale transporter med ulike transportmodi, eksempelvis flyfrakt og sjøtransport. Dokumentasjon og forsikring i internasjonal transport.

Les mer om emnet i studiehåndboken.