HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SCM110 Innføring i Logistikk

Innholdet vil bestå av forelesninger om noen sentrale temaer innen Supply Chain Management og logistikkteknologi, som blant annet planlegging og drift av verdikjeder, kommunikasjon og samordning innad i verdikjedene, samt relevante logistikktekniske løsninger og konsepter for verdikjedene. Stoffet tilegnes gjennom forelesninger, lesing av pensum og innlevering av temaoppgaver. Gjennom arbeid med innleveringene og tilbakemeldinger på disse får kandidatene trening i gode prinsipper for skriving av fagtekster