HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SAF200 Komparativ politikk

Statsviter Jan Erik Grindheim var gjesteforeleser i "SAF Komparativ politikk". Han gav et par dager med intensivundervisning ved Høgskolen i Molde med tema: "Europa: Politiske konfliktlinjer, partidannelser og regjeringsformer":

  • Del 1: Territoriell & funksjonell maktdeling.
  • Del 2: Skillelinjer, partisystemer & velgeradferd
  • Del 3: Sentrum & periferi i europeisk politikk

Jan Erik Grindheim.