HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

PET401 Nettverk og kontraktsinngåelse

Faget er innom de mest sentrale emnene i en anskaffelse fra et behov oppstår til selve kontraktinngåelsen.
 
Studentene deltar i gruppearbeider, hvor de går igjennom de forskjellige fasene med konkrete eksempler hentet fra offshore-industrien. Undervisningen legger opp til en dialogbasert forelesning, med student medvirkning.

 

Les mer om emnet i studiehåndboken.