HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

PET101 Olje- og gassindustrien

Emnet er en innføring og skal gi et forståelsesgrunnlag for påfølgende emner innenfor studieprogrammet.
Det gis en innføring i den norske olje- og gassindustriens historie, økonomiske betydning og organisering. Forvaltningsprinsipper, statlig organisering, petroleumsloven og konsesjonssystemet presenteres. Det gis en oversikt over verdens kjente olje- og gassressurser samt faktorer som kan påvirke olje- og gassprisene.

Emnet omfatter videre en enkel innføring i dannelse av olje og gass. Sentrale offshore produksjonsprosesser som separasjon og behandling av olje, gass og produsert vann drøftes. Ulike typer plattformer og havbunns (subsea) produksjonsteknologi og tilhørende hjelpesystemer med utstyr som pumper, ventiler og varmevekslere presenteres. Det gis en kort innføring i brønnboring.