HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i MAT110 Statistikk 1

Type Tema Dato
Forelesning 407 Sum av stok. var. , Bin[n,p], Poi[lambda], N[ mu, sigma ], CLT, øving 4 oppgave 2 2020-02-27
Forelesning 406 N-fordeling, tabelloppslag + OMVENDT tabelloppslag 2020-02-25
Forelesning 405 Disk. VS kont.: en viktig forskjell, sigma og %-vis areal for N[0,1] 2020-02-25
Forelesning 301 Øving 3, oppgave 5, MAT110, (22. feb. 2020) 2020-02-23
Forelesning 404 Gossen, rør, eksempel, oppslag, sum av stok. var., Var[X] VS sigma[X], tolkning 2020-02-20
Forelesning 403 Oversikt, P(X større 2) + P(X mindre 2) = 1, Z-verden, standardisering, To setninger, areal under graf, tabelloppslag 2020-02-20
Forelesning 402 Bin[n,p] VS N[ mu , sigma ], mu = tyngdepunkt, sigma = halvbredde, P( X - 4 ) for N[ mu, sigma ], standardisering, X-verden, Z-verden, standadrisering 2020-02-18
Forelesning 401 N-fordeling, relativ frekvens, disk - kont., integral, graf, N[ mu, sigma ]. mu = tyngdepunkt, sigma = spredning 2020-02-18
Forelesning 304 Shell Rensvika, øving 3 oppgave 2d 2020-02-13
Forelesning 303 Øving 3 oppgave 1d, Ber[p], Bin[n,p], Hyp[N,M,n], Poi[ lambda ], Poisson, lambda = rate 2020-02-13
Forelesning 302 P( 3 suksesser av 5 forsøk) , P(X=x) for X = Bin[n,p] , E[X] = np 2020-02-11
Forelesning 301 To hovedmåter: a) Historisk etall (tabell) , b) Matematisk modell (formel) , X = Ber[p] , X = Bin[n,p], Bernoulli- og Binomisk fordeling 2020-02-11
Forelesning 208 Øving 2, oppgave 2, oppgave 5 + mye teori 2020-02-06
Forelesning 207 Info i øvinger: oppgavetekst, tidligere deloppg., komp., øving 2, oppgave 1 2020-02-06
Forelesning 206 E[X*Y] = E[X]*E[Y], Cov[X,Y] = 0, Varianssetningen, øving 2 oppgave 3, noen regneregler for forventn. og varians, øving 2 oppgave 2 2020-02-04
Forelesning 205 E[X], Var[X], Cov[X,Y], 1D VS 2D, øving 2 oppgave 7, uavhengig, E[X*Y] = E[X]*E[Y], øving 2 oppgave 7 2020-02-04
Forelesning 204 Cov[X,Y], Seadrill, noen regneregler, øving 2, oppgave 1, E[B] 2020-01-30
Forelesning 203 Oversikt: E[X] , Var[X] , Cov[X,Y] , tolkning 2020-01-30
Forelesning 202 Var[X] = avvikt^2*vekt = E[ avvik^2 ], mål på usikkerhet, standadavvik, 2020-01-28
Forelesning 201 Stok. var., diskret VS kontinuerlig stok. var., stolpeldiagram, kumulativ sanns., gyldig sannsynlighet, E[X] = vektet gj.snitt, verdi*vekt 2020-01-28

Sider

For å se alle videoene for et spesifikt semester, velg riktig år og "Alle" for antall videoer per side - se øverst på denne siden.