HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i MAT110 Statistikk 1

Type Tema Dato
Forelesning 605 Konfidensintervall, buffer b1 og b2, LB, UB (del 2) 2020-03-26
Forelesning 604 Konfidensintervall, buffer b1 og b2, LB, UB (del 1) 2020-03-26
Forelesning 603 Estimatorer for "mu" og "sigma" 2020-03-24
Forelesning 602 ZOOM: Estimatorer, forventningsrett 2020-03-24
Forelesning 505 Løsningsvideo, øving 5, oppgave 2f ( algebra ) 2020-03-23
Forelesning INFO - slik blir resten av kurset ( 3 min. ) 2020-03-22
Forelesning 504 Løsningsvideo: øving 5, oppgave 2d 2020-03-22
Forelesning 601 ZOOM: Motivasjon - statistisk inferens, statistiusk forsøksrekke, estimere p, mu, sigma 2020-03-19
Forelesning 2002 Dialog - spør spørsmål ( 4 min. ) 2020-03-18
Forelesning 2001 Zoom - slik gjør du det 2020-03-17
Forelesning 502 Løsningsvideo, øving 5, oppg. 2a og 2b 2020-03-16
Forelesning 501 Øving 5, oppgave 1d, Excel 2020-03-13
Forelesning 403 Øving 4, oppgave 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h 2020-03-05
Forelesning 504 Deler inn i intervall, relativ frekvens f_r, stolediagram, N-fordeling 2020-03-05
Forelesning 503 4 steg, X, X_i, Y_i = effekt av legemiddel, nøkkeltall, lokaliseringsmål, spredningsmål 2020-03-05
Forelesning 502 4 steg, populasjon, utvalg, populasjons-variabler VS forøks-variabler, i.i.d. 2020-03-03
Forelesning 501 (Sum av uavh. stok. var.) Statistisk inferens, 4 steg, trekke konklusjoner 2020-03-03
Forelesning 410 Øving 4, oppgave 3 (del 2) 2020-02-27
Forelesning 409 Øving 4, oppgave 3 (del 1) 2020-02-27
Forelesning 408 Sentralgrenseteoremet, CLT, tyngdepunkt E[X], halvbredde sigma[X] 2020-02-27

Sider

For å se alle videoene for et spesifikt semester, velg riktig år og "Alle" for antall videoer per side - se øverst på denne siden.