HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i MAT110 Statistikk 1

Type Tema Dato
Forelesning MAT110 Statistikk I_2/20/2020 2020-02-20
Forelesning MAT110 Statistikk I_2/20/2020 2020-02-20
Forelesning MAT110 Statistikk I_2/18/2020 2020-02-18
Forelesning 401 N-fordeling, relativ frekvens, disk - kont., integral, graf, N[ mu, sigma ]. mu = tyngdepunkt, sigma = spredning 2020-02-18
Forelesning 304 Shell Rensvika, øving 3 oppgave 2d 2020-02-13
Forelesning 303 Øving 3 oppgave 1d, Ber[p], Bin[n,p], Hyp[N,M,n], Poi[ lambda ], Poisson, lambda = rate 2020-02-13
Forelesning 302 P( 3 suksesser av 5 forsøk) , P(X=x) for X = Bin[n,p] , E[X] = np 2020-02-11
Forelesning 301 To hovedmåter: a) Historisk etall (tabell) , b) Matematisk modell (formel) , X = Ber[p] , X = Bin[n,p], Bernoulli- og Binomisk fordeling 2020-02-11
Forelesning 208 Øving 2, oppgave 2, oppgave 5 + mye teori 2020-02-06
Forelesning 207 Info i øvinger: oppgavetekst, tidligere deloppg., komp., øving 2, oppgave 1 2020-02-06
Forelesning 206 E[X*Y] = E[X]*E[Y], Cov[X,Y] = 0, Varianssetningen, øving 2 oppgave 3, noen regneregler for forventn. og varians, øving 2 oppgave 2 2020-02-04
Forelesning 205 E[X], Var[X], Cov[X,Y], 1D VS 2D, øving 2 oppgave 7, uavhengig, E[X*Y] = E[X]*E[Y], øving 2 oppgave 7 2020-02-04
Forelesning 204 Cov[X,Y], Seadrill, noen regneregler, øving 2, oppgave 1, E[B] 2020-01-30
Forelesning 203 Oversikt: E[X] , Var[X] , Cov[X,Y] , tolkning 2020-01-30
Forelesning 202 Var[X] = avvikt^2*vekt = E[ avvik^2 ], mål på usikkerhet, standadavvik, 2020-01-28
Forelesning 201 Stok. var., diskret VS kontinuerlig stok. var., stolpeldiagram, kumulativ sanns., gyldig sannsynlighet, E[X] = vektet gj.snitt, verdi*vekt 2020-01-28
Forelesning 116 Oppsplitting av utfallsrom, øving 1, oppgave 3a og 3b, "utvidet" komplement setn. 2020-01-23
Forelesning 115 Bayes lov, sannsynlighetstrær, eksempel NYSE og NASDAQ 2020-01-23
Forelesning 114 Betinget sanns., generelle add. setn., add. setn. VS mult. setn., øving 1, oppgave 4 og oppgave 5 2020-01-21
Forelesning 113 Betinget sanns., bankkunder, generelle mult. setn. 2020-01-21

Sider

For å se alle videoene for et spesifikt semester, velg riktig år og "Alle" for antall videoer per side - se øverst på denne siden.