HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i MAT100 Matematikk

Type Tema Dato
Kortvideo 620 Oversikt igjen620 Oversikt igjen 2014-07-06
Kortvideo 619 Kontinuerlig rente K_t, eksempel619 Kontinuerlig rente K_t, eksempel 2014-07-06
Kortvideo 618 Kontinuerlig rente K_t618 Kontinuerlig rente K_t 2014-07-06
Kortvideo 617 R_n_ann, eksempel617 R_n_ann, eksempel 2014-07-06
Kortvideo 616 R_n_ann616 R_n_ann 2014-07-06
Kortvideo 615 terminbeløp K, eksempel 2615 terminbeløp K, eksempel 2 2014-07-06
Kortvideo 614 terminbeløp K, eksempel 1614 terminbeløp K, eksempel 1 2014-07-06
Kortvideo 613 terminbeløp K613 terminbeløp K 2014-07-06
Kortvideo 612 K_0, evig tid, eksempel612 K_0, evig tid, eksempel 2014-07-05
Kortvideo 611 K_0 ved etterskuddsannuitet, evig tid611 K_0 ved etterskuddsannuitet, evig tid 2014-07-05
Kortvideo 610 K_0 ved etterskuddsannuitet, eksempel610 K_0 ved etterskuddsannuitet, eksempel 2014-07-05
Kortvideo 609 K_0 ved etterskuddsannuitet609 K_0 ved etterskuddsannuitet 2014-07-05
Kortvideo 608 S_n ann, eksempel608 S_n ann, eksempel 2014-07-05
Kortvideo 607 S_n ann, oppsparingsannuitet607 S_n ann, oppsparingsannuitet 2014-07-05
Kortvideo 606 Renteformel K_n og nåverdi K_0606 Renteformel K_n og nåverdi K_0 2014-07-05
Kortvideo 605 Annuitetslån605 Annuitetslån 2014-07-05
Kortvideo 604 R_n serie, eksempel 2604 R_n serie, eksempel 2 2014-07-05
Kortvideo 603 R_n serie, eksempel 1603 R_n serie, eksempel 1 2014-07-04
Kortvideo 602 R_n serie602 R_n serie 2014-07-04
Kortvideo 601 Finansmatematikk: oversikt601 Finansmatematikk: oversikt 2014-07-04
Kortvideo 503 Geometriske rekker 503 Geometriske rekker 2014-06-23
Kortvideo 506 Geometriske rekker, n uendelig506 Geometriske rekker, n uendelig 2014-06-23
Kortvideo 505 Aritmetiske rekker, n uendelig505 Aritmetiske rekker, n uendelig 2014-06-23
Kortvideo 504 Konvergens og divergens504 Konvergens og divergens 2014-06-23
Kortvideo 502 Aritmetiske rekker502 Aritmetiske rekker 2014-06-23
Kortvideo 501 Summetegnet501 Summetegnet 2014-06-23
Kortvideo 411 Deriverte av ln(x), et eksempel411 Deriverte av ln(x), et eksempel 2014-06-22
Kortvideo 410 Deriverte av ln(x)410 Deriverte av ln(x) 2014-06-22
Kortvideo 409 Logaritmer, renteformelen409 Logaritmer, renteformelen 2014-06-22
Kortvideo 408 Logaritmer, regneregler408 Logaritmer, regneregler 2014-06-22
Kortvideo 407 Logaritmer, log, ln407 Logaritmer, log, ln 2014-06-22
Kortvideo 406 Dimensjonanalyse406 Dimensjonanalyse 2014-06-22
Kortvideo 405 Eulers tall, eksempel, brus405 Eulers tall, eksempel, brus 2014-06-22
Kortvideo 404 Eulers tall, potensregler404 Eulers tall, potensregler 2014-06-22
Kortvideo 403 Eulers tall, egenskaper403 Eulers tall, egenskaper 2014-06-22
Kortvideo 402 Eulers tall, derivasjon402 Eulers tall, derivasjon 2014-06-22
Kortvideo 401 Eksponensialfunksjoner401 Eksponensialfunksjoner 2014-06-21
Kortvideo 317 Elastisiteter, tallinje317 Elastisiteter, tallinje 2014-06-21
Kortvideo 316 Elastisiteter, et eksempel316 Elastisiteter, et eksempel 2014-06-21
Kortvideo 315 Elastisiteter315 Elastisiteter 2014-06-21
Kortvideo 314 2. og 1. derivasjonstesten314 2. og 1. derivasjonstesten 2014-06-21
Kortvideo 313 Ekstremalverdisetningen313 Ekstremalverdisetningen 2014-06-21
Kortvideo 312 Globale ekstremalpunkter312 Globale ekstremalpunkter 2014-06-21
Kortvideo 311 Vendepunkt311 Vendepunkt 2014-06-20
Kortvideo 310 2. deriverte310 2. deriverte 2014-06-20
Kortvideo 309 Lokale ekstremalpunkter309 Lokale ekstremalpunkter 2014-06-20
Kortvideo 308 Kjerneregelen308 Kjerneregelen 2014-06-20
Kortvideo 307 Derivasjon av produkt og brøk307 Derivasjon av produkt og brøk 2014-06-20
Kortvideo 306 EOQ, prinsipp306 EOQ, prinsipp 2014-06-20
Kortvideo 305 EOQ305 EOQ 2014-06-20
Kortvideo 304 TR max304 TR max 2014-06-19
Kortvideo 303 TEK min303 TEK min 2014-06-19
Kortvideo 302 Derivasjonsregler302 Derivasjonsregler 2014-06-19
Kortvideo 301 Derivasjon301 Derivasjon 2014-06-18
Kortvideo 207 Nyttefunksjon, optimalisering, tangeringsmetoden207 Nyttefunksjon, optimalisering, tangeringsmetoden 2014-06-18
Kortvideo 206 Rasjonale funksjoner, TEK minimum206 Rasjonale funksjoner, TEK minimum 2014-06-18
Kortvideo 205 Kubiske funksjoner, kostnadsfunksjon205 Kubiske funksjoner, kostnadsfunksjon 2014-06-18
Kortvideo 204 Kvadratiske funksjoner, max fortjeneste204 Kvadratiske funksjoner, max fortjeneste 2014-06-08
Kortvideo 203 LP problem, hjørneløsningsmetooden203 LP problem, hjørneløsningsmetooden 2014-06-08
Kortvideo 202 Ettpunktsformelen og topunktsformelen202 Ettpunktsformelen og topunktsformelen 2014-06-08
Kortvideo 201 Plott av lineær funksjon, verditabell201 Plott av lineær funksjon, verditabell 2014-06-08
Kortvideo 120 Prosentvis endring120 Prosentvis endring 2014-06-08
Kortvideo 119 Regning med prosent119 Regning med prosent 2014-06-08
Kortvideo 118 Nullpunkter, 1., 2. og 3. gradsligninger, oversikt118 Nullpunkter, 1., 2. og 3. gradsligninger, oversikt 2014-06-08
Kortvideo 117 ulikhet 3, ISLM117 ulikhet 3, ISLM 2014-06-08
Kortvideo 116 ulikhetr 2, fortegnsskjema116 ulikhetr 2, fortegnsskjema 2014-06-08
Kortvideo 115 ulikhet 1115 ulikhet 1 2014-06-08
Kortvideo 114 3. gradsligning114 3. gradsligning 2014-06-08
Kortvideo 113 2. gradsligning, ABC-formel113 2. gradsligning, ABC-formel 2014-06-08
Kortvideo 112 1. gr. lign., ligningsystem112 1. gr. lign., ligningsystem 2014-06-06
Kortvideo 111 1. gr. lign., generalbudsjettligningen 111 1. gr. lign., generalbudsjettligningen 2014-06-06
Kortvideo 110 Brøkregning, mult. og div. av brøker110 Brøkregning, mult. og div. av brøker 2014-06-05
Kortvideo 109 Brøkregning, sum av brøker109 Brøkregning, sum av brøker 2014-06-05
Kortvideo 108 Brøkregning, forkorting og utvidelse av brøk108 Brøkregning, forkorting og utvidelse av brøk 2014-06-05
Kortvideo 107 Faktorisering107 Faktorisering 2014-06-05
Kortvideo 106 Generalisert kvadratrot, renteformelen106 Generalisert kvadratrot, renteformelen 2014-06-05
Kortvideo 105 Kvadratrot105 Kvadratrot 2014-06-05
Kortvideo 104 Standardform og normalform104 Standardform og normalform 2014-06-05
Kortvideo 103 Potenser103 Potenser 2014-06-05
Kortvideo 102 Kvadratsetningene og konjugatsetningen102 Kvadratsetningene og konjugatsetningen 2014-06-05
Kortvideo 101 Algebraiske uttrykk101 Algebraiske uttrykk 2014-06-05