HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i MAT100 Matematikk

Type Tema Dato
Forelesning 001 Velkommen og viktig info 2016-08-23
Forelesning 1002 Eksamen MAT100, (17. des. 2015) 2015-12-31
Forelesning 1001 Eksamen MAT100, (17. des. 2015) 2015-12-31
Forelesning 807 Eksamenstips, spørretime 2015-11-26
Forelesning 806 Liste over oppgaver, EKSAMEN! 2015-11-26
Forelesning 805 Typiske eksamensoppgaver, oversikt 2015-11-24
Forelesning 804 Lagrange-oppg., (eksamen 5. juni 2015) 2015-11-24
Forelesning 803 Lagrange 2015-11-19
Forelesning 802 Kjerneregelen (2D) og stign. tall til nivåkurve 2015-11-19
Forelesning 801 Flere variabler , partiell deriverte 2015-11-17
Forelesning 608 R_n_ann og K_t, kontinuerlig rente 2015-11-17
Forelesning 607 R_n_ann 2015-11-12
Forelesning 606 K_0 ved etterskuddsannuitet 2015-11-12
Forelesning 605 K_0, nåverdi ved etterskuddsannuitet 2015-11-10
Forelesning 604 S_n_ann 2015-11-10
Forelesning 603 Geo. rekke, annuitetslån, renteformelen 2015-11-05
Forelesning 602 Serielån, rente 2015-11-05
Forelesning 601 Finansmatematikk, serielån 2015-11-03
Forelesning 502 Aritmetiske og geometriske rekker 2015-11-03
Forelesning 501 Aritmetiske og geometriske rekker 2015-10-29

Sider

For å se alle videoene for et spesifikt semester, velg riktig år og "Alle" for antall videoer per side - se øverst på denne siden.