HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i MAT100 Matematikk

Type Tema Dato
Forelesning 120 2. gradslign., ABC-formel 2018-08-30
Forelesning 119 1. kvadratsetning, SimReal (simulering) 2018-08-30
Forelesning 123 Eksempler ulikheter 2018-08-30
Forelesning 122 Ulikheter 2018-08-30
Forelesning 121 Nullpunkter og faktorisering (polynom) 2018-08-30
Forelesning 118 TimeEdit MOL - KSU , Canvas-diskusjoner 2018-08-30
Forelesning 117 Canvas-diskusjoner - spør der - vi lager løsningsvideo 2018-08-30
Forelesning 116 Lign.SYSTEM 1 grad 2018-08-28
Forelesning 115 1. gr. lign. 2018-08-28
Forelesning 114 Ligninger, 2 føringsmåter, VS = HS 2018-08-28
Forelesning 113 Canvas Diskusjoner , info innlevering øving 1 2018-08-28
Forelesning 112 Faktorisering , eksempel (kvadratsetningene) 2018-08-23
Forelesning 111 Faktorisering 2018-08-23
Forelesning 110 Renteformelen 2018-08-23
Forelesning 109 Kvadratrot , eksempler 2018-08-23
Forelesning 108 Kvadratrot , regneregler 2018-08-23
Forelesning 107 Prefiks 2018-08-23
Forelesning 106 Cobb-Douglas funksjoner , navn 2018-08-22
Forelesning 105 Potenser , eksempel 2018-08-22
Forelesning 104 Potenser , regneregler 2018-08-22

Sider

For å se alle videoene for et spesifikt semester, velg riktig år og "Alle" for antall videoer per side - se øverst på denne siden.