HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i MAT100 Matematikk

Type Tema Dato
Forelesning 403 Brus-eksempel , exp (x) , derivasjon av et produkt 2017-10-24
Forelesning 402 exp( x ) , deriverte , regneregler 2017-10-24
Forelesning 313 Kjernereglen, eksempler, oppg. 6 øving 3, oppg. 1 øving 4, Ane og Erik 2017-10-19
Forelesning 312 Fire viktige derivasjonsregler + to "småregler" , Ane og Erik 2017-10-19
Forelesning 401 Eksponensialfunksjoner, deriverte av en exp.-funksjon, e=2.71828.... 2017-10-17
Forelesning 311 Tre kategorier, tallinje for elastisiteter 2017-10-17
Forelesning 310 Gjennomsnittlig elastistitet VS momentan elastisitet , flybuss 2017-10-12
Forelesning 309 Elasitsiteter 2017-10-12
Forelesning 308 Prinsipp / oppsummering max og min, deriverte, 1. og 2. derivasjonstesten 2017-10-10
Forelesning 307 EOQ-formelen 2017-10-10
Forelesning 306 Vendepunkt, f '' (x), fortegnsskjema, tolkning 2017-10-05
Forelesning 306 Lokale ekstremalpunkt, fortegnsskjema,f(x) = 3x^2 - 3/2*x^2 - 2 2017-10-05
Forelesning 305 Kjerneregelen, oppg. 6 (øving 3) 2017-10-03
Forelesning 304 Derivasjon av et produkt og en brøk, TEK ' (x) 2017-10-03
Forelesning 303 Optimum TK, TEK, bratthet, derivasjon, flatt, kjeller-omskriving 2017-09-28
Forelesning 302 Hovedregl derivasjon, derivasjonsregler 2017-09-28
Forelesning 301 Deriverte, kjeller-omskriving 2017-09-26
Forelesning 206 Rasjonale funksjoner, nyttefunksjon, bensin og pølse 2017-09-26
Forelesning 205 TR(x) = TI(x) - TK(x), matematisk modellering, bestemmelseslign. 2017-09-21
Forelesning 204 2. gr. lign., ABC, bestemmelseslign. 2017-09-21

Sider

For å se alle videoene for et spesifikt semester, velg riktig år og "Alle" for antall videoer per side - se øverst på denne siden.