HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

MAT100 Matematikk

Matematikk brukes overalt, både direkte og indirekte.

I dette kurset får du et innblikk i matematikk og matematiske prinsipper. Noen av disse prinsippene kjenner du muligens fra før. Vi skal anvende disse prinsippene på disipiner som er relevante for studenter ved Høgskolen i Molde, nemlig innenfor følgende disipliner:

  • økonomi og administrasjon
  • revisjon
  • logistikk og Supply Chain Management
  • Sport Management
  • petroleumslogistikk

Både eksemplene i kompendiet i dette kurset og de tilhørende øvingsoppgavene preges av disse disiplinene. Det betyr at eksemplene i kompendiet og tematikken i øvingsoppgavene er i stor grad motivert ut fra disse studieretningene. Dette for å illustrere relevansen av matematikk i disse sammenhengene.

PS:

  1.    Egen Facebook-gruppe.
  2.    Det er laget KORTVIDEOER  av hele pensumet.
  3.    Se LØSNINGSVIDEOER.