HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i MAT001 Forkurs i matematikk

Type Tema Dato
Forelesning 903 Eksamen 18. des. 2013, generalbudsjettlign903 Eksamen 18. des. 2013, generalbudsjettlign 2014-08-15
Forelesning 902 Eksamen 18. des. 2013, generalbudsjettlign.902 Eksamen 18. des. 2013, generalbudsjettlign. 2014-08-15
Forelesning 901 Ekamen 18. des. 2013, generalbudsjettlign.901 Ekamen 18. des. 2013, generalbudsjettlign. 2014-08-15
Forelesning 203 Kubiske funksjoner, rasjonale, TEK203 Kubiske funksjoner, rasjonale, TEK 2014-08-15
Forelesning 202 Lineære funkjsoner, plotting202 Lineære funkjsoner, plotting 2014-08-14
Forelesning 201 Funksjoner201 Funksjoner 2014-08-14
Forelesning 113 % regning113 % regning 2014-08-14
Forelesning 112 Polynomdivisjon, faktorisering og nullpunkter112 Polynomdivisjon, faktorisering og nullpunkter 2014-08-14
Forelesning 111 Ulikheter, fortegnsskjema111 Ulikheter, fortegnsskjema 2014-08-14
Forelesning 110 2. gr. lign., ABC-formelen, 3. gr. lign.110 2. gr. lign., ABC-formelen, 3. gr. lign. 2014-08-13
Forelesning 109 Faktorisering, 2. gr. lign.109 Faktorisering, 2. gr. lign. 2014-08-13
Forelesning 108 2. gradsligning108 2. gradsligning 2014-08-12
Forelesning 107 Ligningssystem, 1. grad.107 Ligningssystem, 1. grad. 2014-08-12
Forelesning 106 1. gradsligninger, generalbudsjettligningen106 1. gradsligninger, generalbudsjettligningen 2014-08-12
Forelesning 105 Brøk og faktorisering105 Brøk og faktorisering 2014-08-12
Forelesning 104 Brøk104 Brøk 2014-08-11
Forelesning 103 Kvadratrot, faktorisering103 Kvadratrot, faktorisering 2014-08-11
Forelesning 102 Algebraiske uttrykk, kvadratsetningene102 Algebraiske uttrykk, kvadratsetningene 2014-08-11
Forelesning 101 Algebraiske uttrykk, kvadratsetningene101 Algebraiske uttrykk, kvadratsetningene 2014-08-11