HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i LOG708 Applied Statistics with SPSS

Type Tema Dato
Forelesning LOG708 Summary lecture II - 2016 2016-11-15
Forelesning LOG708 Summary lecture I - 2016 2016-11-15
Forelesning Log 708 Chapter 7 - note 1C (Demand models and SPSS) 2016-11-07
Forelesning Log 708 Chapter 7 - note 1B (Logarithms, transformations) 2016-11-07
Forelesning Log 708 Chapter 7 - note 1A (Power- and exponential functions) 2016-11-07
Forelesning Log 708 Chapter 6 - note 1 B (Categorical variables in regression) 2016-10-20
Forelesning Log 708 Chapter 6 - note 1 A (Nonlinear models - "polynomial type") 2016-10-20
Forelesning Log 708 Chapter 5 - note 2D (Model building) 2016-10-20
Forelesning Log 708 Chapter 5 - note 2 C (Inference and forecasting errors) 2016-10-20
Forelesning Log 708 Chapter 5 - note 2 B (Using SPSS and estimated models) 2016-10-20
Forelesning Log 708 Chapter 5 - note 2 A (Model - interpretation - assumptions) 2016-10-20
Forelesning Log 708 Chapter 5 - note 1 (Intro to multiple regression models) 2016-10-20
Forelesning Log 708 Chapter 4 - note 3B (About regression model assumptions) 2016-09-26
Forelesning Log 708 Chapter 4 - note 3A (additional comments to basic regression) 2016-09-26
Forelesning Log 708 Chapter 4 - note 2C (Inference, R-square, forecasting errors) 2016-09-26
Forelesning Log 708 Chapter 4 - note 2B (The linear model - definitions, description, least squares estimation) 2016-09-26
Forelesning Log 708 Chapter 4 - note 2A (Two-variable regression model - basics) 2016-09-26
Forelesning Log 708 Chapter 4 - note 1 (Intro to regression analysis) 2016-09-26
Forelesning LOG708 Chapter 3 note 2C (More testing material) 2016-08-22
Forelesning LOG708 Chapter 3 note 2B (SPSS t-test, binomial test) 2016-08-22

Sider

For å se alle videoene for et spesifikt semester, velg riktig år og "Alle" for antall videoer per side - se øverst på denne siden.